Xử phạt lỗi lái xe trong cơ thể có ma túy như thế nào 2023?

Xử phạt lỗi lái xe trong cơ thể có ma túy như thế nào 2023?

Xử phạt lỗi lái xe trong cơ thể có ma túy như thế nào 2023?

Tại khoản 7 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định:

“Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy.”

Theo đó, hành vi người điều khiển giao thông sử dụng ma túy khi tham gia giao thông thuộc các hành vi cấm.

Chất ma túy được quy định tại Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP.

Trong thời gian qua nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm và Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 thay thế Nghị định 46/2016/NĐ-CP đã tăng gấp đôi mức xử phạt tiền đối với người điều khiển xe ô tô và xe máy mà trong cơ thể có chất chất ma tuý. Cụ thể:

– Đối với người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

Xử phạt lỗi lái xe trong cơ thể có ma túy như thế nào 2023?
Xử phạt lỗi lái xe trong cơ thể có ma túy như thế nào 2023?

Căn cứ điểm c khoản 10 và điểm h khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

“Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy;

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

h) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 10 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.”

Như vậy, theo quy định trên, đối với người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

– Đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

Điểm h Khoản 8 và Điểm g Khoản 10 Điều 10 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“ Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

h) Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy;

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

g) Thực hiện hành vi quy định tại điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.”

Theo đó, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

– Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng

Căn cứ điểm c khoản 9 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 7. Xử phạt người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng (sau đây gọi chung là xe) vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy;

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

e) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 9 bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 22 tháng đến 24 tháng.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 22 tháng đến 24 tháng.

Xem thêm: Sử dụng bằng lái xe ô tô giả bị phạt như thế nào?

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ 1: Tam Hợp – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Địa chỉ 2: TDP Mậu Lâm – phường Khai Quang – TP Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

Hotline: 0966.147.586, Tel: 02116.536.113

Email: dayhoclaixe.vn@gmail.com

Website: dayhoclaixe.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *